Sorry, this entry is only available in Turkish.

1. TARAFLAR

 • 1.1. HİZMET VEREN

  Unvan: EKOS MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş
  Adresi: Gaziosmanpaşa osb Mahallesi, 7. Cadde, Ekosinerji Blok, No: 17-19A, İç Kapı No: 1 Altıeylül/Balıkesir
  Vergi No: KURTDERELİ VERGİ DAİRESİ / 3291760223
  Mersis No: 0329176022300001
  Telefon: 0 266 281 12 95
  Şikayetler için İrtibat Bilgisi: info@ekosmobility.com

 • 1.2. HİZMET ALAN

  Adı-soyadı:
  Adresi:
  Telefon:
  E-posta:2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Hizmet Veren tarafından Hizmet Allan’a www.ekosmobilite.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanmakta olan, Sözleşme’nin üçüncü maddesinde özellikleri ve fiyatı belirtilen hizmete ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi, Hizmet Alan’ın Ekos Mobilite Çözümleri Teknoloji Ticaret A.Ş. ile akdetmiş oldukları ekosmobilite.com Portalında bulunan Sadakat Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.
İşbu Sözleşme yalnızca Hizmet Alan’ın tüketici olduğu hallerde uygulanacak olup Hizmet Alan’ın hizmeti mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, Hizmet Alan Sözleşmeyi onaylamış olsa dahi bu sözleşme hükümleri uygulanmayacaktır.


3.HİZMET BİLGİLERİ:

Hizmetin; Türü, Açıklaması, Adedi, Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Hizmet Türü: Araç şarj hizmeti
 • Hizmet Açıklaması:
 • Adedi/Süresi:
 • Ürün Adı
 • Adet/Süre: Aracınızın şarj istasyonuna bağlı kaldığı süre
 • Birim Fiyat: ekosmobilite.com internet sitesinde yaralan birim fiyatlar geçerlidir.
 • Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil): Şarj istasyonuna aracınızın bağlı kaldığı süre ve aktarılan toplam kWh üzerinden hesaplanacaktır. ____ TL kWh
 • Ödeme şekli: Kredi Kartı
 • Faturanın Gönderileceği E-Posta Adresi: ____________________


4. GENEL HÜKÜMLER
 • 4.1. Hizmet Alan, Madde 3’te belirtilen Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.2. İşbu Sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 • 4.3. Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.
 • 4.4. Bu Sözleşme ’ye konu hizmet, Hizmet Alan tarafından onaylanan Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen hükümler çerçevesinde sunulacaktır.
 • 4.5. Hizmet Alan ve Hizmet Veren işbu Sözleşme’nin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. CAYMA HAKKI:

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce kendi onayı ile hizmetin ifasına başlanan sözleşmelerde, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkını kullanamayacak olup bu kapsamda cayma hakkı süresi içinde hizmetten faydalanmaya başlamışsa cayma hakkının ortadan kalkacağını bildiğini kabul eder.
Hizmet Alan, “Hizmeti” kullanmaya başlamamış ise; işbu Sözleşme’nin kurulduğu günden itibaren on dört gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, bahsi geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini, işbu Sözleşme ekinde Ek-2 olarak yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurarak site-içi mesajlaşma ile veya sair açık bir bildirim ile Hizmet Veren’e bildirecektir. Hizmet Veren, ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde kendisine yapılmış ödemeleri Hizmet Alan’a iade edecektir.
Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.


6. YETKİLİ MAHKEME:

Hizmet Alan’ın her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme xx / xx / 2023 tarihinde düzenlenmiştir.

Ek-1 Gizlilik ve KVKK
Ek-2 Cayma Hakkı Formu:

Kime:
Unvan: EKOS MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş
Adresi: Gaziosmanpaşa osb Mahallesi, 7. Cadde, Ekosinerji Blok, No: 17-19A, İç Kapı No: 1 Altıeylül/Balıkesir
Vergi No: KURTDERELİ VERGİ DAİRESİ / 3291760223
Mersis No: 0329176022300001
Telefon: 0 266 281 12 95
Faks: 0 266 281 10 43
E-posta: info@ekosmobility.com


Bu formla aşağıdaki hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş tarihi:
Cayma hakkına konu hizmet:
Cayma hakkına konu hizmetin bedeli:
Hizmet Alan’ın adı ve soyadı:
Hizmet Alan’ın e-posta adresi:

Hizmet Alan’ın imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Tarih: