Sorry, this entry is only available in Turkish.

EKOS ŞARJ İSTASYON AĞI SADAKAT SÖZLEŞMESİ (ŞARJ HİZMETİ)


1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu E-Şarj İstasyon Ağı Sadakat Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) GAZİOSMANPAŞAOSB MAH. 7. CAD. EKOSINERJI BLOK NO: 17-19A İÇ KAPI NO: 1 ALTIEYLÜL / BALIKESİR adresinde yerleşik EKOS MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş. (Bundan böyle “EKOS” olarak anılacaktır) ile üye arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarla imzalanmış ve imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

EKOS ve Üye işbu Sözleşme ’de bundan böyle birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu E-Şarj İstasyon Ağı Sadakat Sözleşmesi (“Sözleşme”) şirketimiz EKOS MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş. (“EKOS”) web sitesi olan www.ekosmobility.com sitesine (“Web Sitesi”) ve bu siteye bağlı mobil uygulama olan EKOS Şarj üyeler (“Üye”) tarafından giriş yapılmasını ve Web Sitesi ile bağlı mobil uygulamanın ve EKOS’ un sahip olduğu şarj istasyon ağının bu Sözleşme’nde ve Web Sitesi’nde belirlenen şart ve koşullar çerçevesinde Üye tarafından elektrikli araçların şarjı için kullanılmasını sağlamak ve Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.3. YÜRÜRLÜK VE ÜYELİK BAŞLANGICI

Üye olmak isteyen kişi, tüm hakları EKOS’ a ait olan www.ekosmobility.com alanındaki web sayfası üzerinde(“web sayfası”) veya tüm hakları EKOS’ a ait mobil uygulama platformunda(“mobil uygulama”), Üyeleri’ne ayrılan bölümde yer alan, üyelik başvurusuyla ilgili adımları tamamlayıp, “E-Şarj İstasyon Ağı Sadakat Sözleşmesi’ni kabul ediyorum” ibaresinin yanındaki kutuyu işaretleyip, üye olmak adına gerekli son butona tıklayarak üyelik başvurusunda bulunurlar.

Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir. Üye’nin üyelik için gerekli aşamaları başarıyla tamamlamasını takiben EKOS, Üye’nin üyeliğe engel bir durumu olmadığı takdirde, en kısa sürede şarj istasyon ağının kullanımına ilişkin bir üyelik kartı (“Üyelik Kartı”) oluşturarak Üye’ye temin edecektir.4. KULLANIM KOŞULLARI

Bu sözleşmeyi onaylayarak EKOS Üye’si olan kişi veya kurumlar aşağıdaki tüm kullanım koşulları kabul eder:
4.1. Kendisine verilmiş olan EKOS RFID kartı, cep telefonu aplikasyonu veya başka bir kimlik tanımlama yöntemi ile Üye tarafından başlatılacak olan yapacağı şarj işlemlerine dair tüm ücretleri vadesinde ödemek. Üye kimlik tanımlama bilgilerini (RFID, cep telefonu vb.) başka birine vermesi durumunda o kişinin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin de ücreti ödemekle sorumludur.
4.2. Şarj işlemlerini, EKOS tarafından istasyon üzerinde, web sitesinde veya istasyon kullanım kılavuzunda yazılan talimatlara uygun bir şekilde gerçekleştirmek.
4.3. Yasal tüm kanun ve yönetmeliklere veya İstasyon Sahibi ve istasyonun bulunduğu yer sahibi tarafından belirlenen özel kurallara uygun bir şekilde şarj işlemi gerçekleştirmek.
4.4. Gönderilen aylık EKOS faturalarını zamanında inceleyip, faturada yer alan ücretler veya işlemler hakkında sorgulamak istediği konuları ilgili fatura tarihinden itibaren en fazla 30 gün içinde EKOS Üye hizmetleri ile irtibata geçmek yoluyla sorgulatmak. 30 gün içinde sorgulatılmayan faturalar kabul edilmiş sayılacaktır.
4.5. İsim, unvan, email adresi, posta adresi, fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri vb. kişisel/kurumsal bilgilerinde değişiklik olması durumunda, değişiklik sonrası en fazla 10 gün içinde www.ekosmobilite.com üzerinden ilgili bilgileri güncellemek. Bilgilerin zamanında güncellenmemesi durumunda tüm sorumluluk Üye ’ye aittir.
4.6. EKOS üyeleri, şarj işlemi haricinde EKOS’ un sunmuş olduğu katma değer diğer hizmetlerden yararlandıkları zaman, bu hizmetlere ilişkin ücretler faturalarına yansıtılır.

 • 4.6.1. Kart Aktivasyon: Kullandıkça Öde üyeleri yeni RFID kartı aktive ettiklerinde www.ekosmobilite.com üzerinde belirlenmiş olan kart aktivasyon ücreti faturalarına yansıtılır.
 • 4.6.2. Rezervasyon: Abone üyeler istasyonlarda şarj işlemine başlamadan önce istedikleri bir istasyonu belli bir süreliğine rezerve edebilirler. Bunun için rezervasyon ücreti ve rezervasyon süresi boyunca rezervasyon koşulları çerçevesinde istasyon sahibi tarafından belirlenen hizmet bedeli ve faturalarına yansıtılır.
 • 4.6.3. Roaming Aboneliği: Abone üyeler, seçtikleri takdirde ek ücret karşılığı EKOS RFID kartlarını, EKOS’ un anlaşmalı olduğu başka istasyon ağlarında kullanabilirler. Roaming abonelik bedeli EKOS abone üyesinin faturasına yansıtılır.
 • 4.6.4. Roaming Şarj İşlemi: Abone üyeler, RFID kartlarını EKOS’ un anlaşmalı olduğu başka istasyon ağlarında kullandıklarında o istasyon ağı tarafından belirlenen ücretler faturalarına yansıtılır.
 • 4.6.5. Diğer Hizmetler: EKOS üyeleri, EKOS’ un sunduğu veya ilerde sunacağı diğer hizmetlerden yararlanmaları durumunda www.ekosmobilite.com üzerinde ifşa edilen ücretler faturalarına yansıtılır.

4.7. RFID (RADYO FREKANS KİMLİK TANIMLAMA) :
EKOS, üyelerine istasyonlarda kimlik tanımlaması yapabilmeleri için RFID kart ve/veya anahtarlık gönderilir. Abone üyeler, sözleşmelerine bağlı olan her hesap için 2 (iki) adet RFID alma hakkına sahiptirler. Daha fazla kart isteyen aboneler sözleşmeleri altında yeni hesaplar açabilirler. Kullandıkça öde üyeleri ise aktivasyon ücreti ödemek şartıyla sınırsız sayıda RFID kart ve/veya anahtarlık bağlayabilirler. Kötü veya yanlış kullanım haricinde üyelere verilen EKOS kartlarının herhangi bir nedenle çalışmaması durumunda, üye çalışmayan kartı EKOS Üye hizmetlerine göndermesi durumunda, yeni kart herhangi bir ücret alınmadan üyeye gönderilir. Üye, kendisine ait olan RFID’nin çalınması veya kaybolması durumunda derhal www.ekosmobilite.com web sitesi üzerinden RFID’yi “inaktif” yapmak veya EKOS Üye hizmetlerini arayarak kaybolan/çalınan RFID’nin inaktif yapılmasını veya iptal edilmesini istemekle sorumludur. Bildirimi yapılmayan RFID’ler ile yapılacak tüm işlemlerden üye sorumludur. Çalınan/kaybolan kartların yerine yeni kart verilmesi durumunda kart aktivasyon ücreti üyenin faturasını yansıtılır.5.ÜRÜN/HİZMET BEDELİ ve ÖDEME KOŞULLARI

5.1. EKOS, aşağıda açıklanan ödeme sistemlerinden bir ya da birkaçını Üyenin kullanımına sunabilir. Birden fazla sistemin sunulması durumunda, Üyeler diledikleri sistemi seçebilirler.

 • 5.1.1. Sonradan Ödemeli Sistem (Post-Paid):
  • a. Üyeler şarj istasyonlarından aldıkları elektrik ve hizmet bedeli aylık dönemlerde, EKOS’ un düzenleyeceği fatura karşılığında EKOS’ a ödeyecektir. Ödeme faturanın Üye ’ye tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde yapılacaktır. Vadesinde ödenmeyen fatura tutarları bakımından gecikilen her gün için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usul Hakkında Kanun’un 51. maddesine göre belirlenen oranda faiz uygulanacaktır.
  • b. Ödemelerin, EKOS tarafından kabul edilen kredi kartı, debit kart, banka havalesi, mail order yöntemleri ile yapılması mümkündür. Bu yöntemler dışında, Müşteri tarafından önerilen ve EKOS tarafından uygun bulunan araçlarla da ödeme yapılabilir.
  • c. EKOS’ un, önceden Müşteri’ye bildirmek suretiyle, belirli bir kredi limiti üzerinde hizmet sunmama hakkı saklıdır.
 • 5.1.2. Sabit Ödemeli Sistem:
  • a. Tek seferde veya taksitlerle yapılacak (yapılması taahhüt edilecek) sabit bir ödeme karşılığında, Müşteri ve Kullanıcılar, belirli bir süre boyunca, Hizmetler’i kullanma hakkına sahip olacaktır.
  • b. Ödeme ya da ödeme taahhüdü karşılığında tanınan hizmet kullanım süresi başlamadan önce ya da bu süre içerisinde üyeliğin ya da kullanımın sona ermesi, Üye’den kaynaklı sebeplerle hizmet alımı yapılmaması halinde, Müşteri’nin ödeme yükümlülüğü devam edecek olup, Hizmetler’in kullanılamamasından dolayı doğabilecek herhangi bir zarar, ziyandan EKOS sorumlu değildir.

5.2. Ödeme vadesini 30 gün geçen faturaların bağlı olduğu hesaplar geçici olarak dondurulur ve işlem yetkisi verilmez. Ödeme vadesini 60 gün geçen faturalar için icra işlemleri başlatılır ve hesap kapatılır. Kapatılan hesapların borcu ilgili icra masrafları (avukat, mahkeme, vb.) ödendikten sonra yeniden açılabilir. Yeniden açılan hesaplardan kart aktivasyon ücretleri tekrar alınır.
5.3. Yukarıda belirtilen üyelik ücretlerine ilaveten her istasyonda değişken oranlarda “Hizmet Bedeli” ve “Elektrik Bedeli” alınabilir. Hizmet bedeli istasyon sahibi tarafından serbestçe belirlenmekte olup, elektrik bedeli ise istasyon sahibinin elektrik aboneliğine göre belirlenir ve bu bedel Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen tarifeleri geçemez. Tüm halka açık istasyonların hizmet ve elektrik bedelleri www.ekosmobility.com internet sitesi üzerinde görüntülenebilir.
5.4. Şarj işlemleri için alınan ücretleri www.ekosmobilite.com internet sitesi üzerinden takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. EKOS veya istasyon sahipleri bu ücretleri herhangi bir ön bildirimde bulunmadan istediği zaman değiştirebilir.6. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. EKOS, işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkını Web Sitesi ve/veya mobil uygulamaları vasıtasıyla güncellemek suretiyle saklı tutar.
6.2. Üye, EKOS’un Web Sitesi ve mobil uygulamaları vasıtasıyla kullanmakta olduğu elektrikli aracı şarj edebileceği şarj istasyonu lokasyonlarını tespit edebilecek ve mevcutsa şarj istasyonlarının çalışma saatlerini, teknik özelliklerini, fiyat, uygunluğunu takip edebilecektir. Üye, önceki kullanımlarına ilişkin bilgileri takip edebilecek ve ileriki tarihli kullanımları için rezervasyon yapabilecektir. EKOS’ un sorumluluğu, söz konusu bilgilerin Üye’nin kontrol ettiği anda doğru ve güncel olması ile sınırlı olup, Üye, bu bilgilerin sıklıkla değişebileceğini ve EKOS’ a bu bilgilerin güncellenmesi/değişmesi nedeniyle herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini kabul eder.
6.3. Üye, işbu Sözleşme kapsamında EKOS tarafından sunulan şarj hizmetinden kendisine gönderilen Üyelik Kartı ile yararlanabilecektir.
6.4. EKOS’ un Üye ‘ye karşı sorumluluğu işbu Sözleşme kapsamında verilen hizmetlerin Üye tarafından kullanılması sırasında meydana gelen, Üyenin kusuru olmaksızın, doğrudan EKOS’ un kusurundan kaynaklanan Üyenin doğrudan zararları ile sınırlıdır.
6.5. Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ancak Üyenin söz konusu hizmetlerin karşılığı olan ve EKOS tarafından belirtilen ücreti ödemesi durumunda kullandırılacağını, ücretlere ilişkin ödemelerin tam ve zamanında yapılmaması veya kendisinden üyelik kapsamında bilgi talep edilen konularda güncel, doğru ve eksiksiz bilgi vermemesi halinde, bu Sözleşmeyi ihlal edilmiş sayılacağını, EKOS tarafından kullanımının durdurulabileceğini veya Üye ’ye bildirilmeksizin üyelik hesabının kapatılabileceğini veya işbu Sözleşme ve sair mevzuat kapsamındaki yasal haklarını kullanabileceğini kabul eder.
6.6. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, EKOS işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, EKOS için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için EKOS’ dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
6.7. Üye, Web Sitesi’ne ve/veya mobil uygulamalara girişi ile ilgili verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden sorumludur. Aksi halde EKOS Üye’nin üyeliğini sona erdirme hakkı saklıdır.
6.8. EKOS’ un Üye’ye tahsis ettiği Üyelik Kartı münhasıran Üye’ye aittir ve sadece Üye’nin kullanımı için tahsis edilmiştir. Üye, herhangi bir nedenle Üyelik Kartı’nı üçüncü bir kişiye kullandıramaz. Üye, üyelik sırasında aracına ilişkin vermiş olduğu model/plaka vb. bilgilerin değişmesi ve/veya Üyelik Kartı’nın belli bir araca tahsis edilmesi ve bu araç bilgilerinin değişmesi halinde bu bilgileri derhal güncellemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Üye, EKOS tarafından üyeliğinin durdurulabileceğini veya sona erdirilebileceğini kabul eder.
6.9. Üye, EKOS’ a ait şarj istasyonlarını sadece kullanmakta olduğu aracı şarj etmek üzere, hukuka ve kullanım amacına uygun kullanabilir. Üye, şarj istasyonlarını ticari amaçla gelir elde etmek de dahil kullanmak olduğu şarj etmek dışında başka bir amaçla kullanamayacağını, kullanımı sırasında EKOS’un kullanım şartlarına ve yürürlükte olan mevzuatlara uygun davranacağını ve başka bir amaçla kullanması halinde EKOS’ a ve/veya 3. kişilere vereceği doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. EKOS’un, Üye ’den kaynaklanan nedenlerle 3. kişilere yapmak durumunda kalacağı ödemelere ilişkin Üye ‘ye rücu hakkı saklıdır.
6.10. Üye, EKOS ’un, işbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetin bedelini ve ücretlendirme şart ve koşullarını, promosyon ve sair uygulamaları serbestçe tayin etme hakkını haiz olduğunu ve bunların farklı üyelere farklı şekilde ve şartlarda, münferiden kendi takdirine bağlı olarak uygulanabileceğini kabul ve beyan eder.
6.11. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin bedelinin, cezaların ve ödeme şartlarının EKOS ‘un, Web Sitesi ve mobil uygulamalarında yer aldığının ve zaman zaman bu mecralarda güncellendiğinin bilincindedir. Üye, hizmeti almadan önce EKOS ‘un Web Sitesi ve mobil uygulamalarından ücreti ve ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle yükümlü olduğunu ve bu mecralarda yapılan güncellemeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üyenin tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, EKOS ‘un Web Sitesi ve mobil uygulamalarında belirttiği ve/veya ilgili mevzuattan kaynaklanan faiz de dahil her türlü hakkını kullanabileceğini ve EKOS ‘un geç ödemeden kaynaklanan zararlarını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.12. İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen tarife, ceza ve diğer tüm ücretler için güncel tutarlar da Web Sitesi’nde ve mobil uygulamasında ilan edilecektir. Bunların yanı sıra tarifelerdeki hizmetin bedeli, cezaların tutarları ve sair bedeller lokasyon, gün, saat bloğu ve saate göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca EKOS tanıtım, reklam, broşür gibi metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.
6.13. Üye, teknik altyapıdan kaynaklanan ve/veya elektrik kesintisi de dahil olmak üzere bununla sınırlı olmamak üzere EKOS’dan bağımsız olarak ortaya çıkabilecek durumlar ve/veya şarj istasyonlarının bulunduğu yer veya yer sağlayıcı nedeniyle ortaya çıkan hizmet kesintileri ve aksaklıklardan ötürü işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin tam ve eksiksiz sunulamamasından EKOS’un sorumlu olmadığını, bunlara ilişkin EKOS’ dan herhangi bir tazmin talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.14. Üye, üyelik hesabının ve şifresinin gizliliğinden, Üyelik Kart’ının ve/veya Web Sitesi ve mobil uygulamanın kullanıldığı araçların güvenliğinden sorumludur. Bunların 3. kişilerin eline geçmesi/ çalınması/kaybedilmesi halinde, Üye, üyelik bilgilerinin ve Üyelik Kart’ının 3. kişilerce kullanılmasından münferiden sorumlu olduğunu ve böyle bir durumda derhal EK OS’a bilgi vermekle yükümlü olduğunu ve EKOS’ un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.15. Üye, elektrikli aracının ve şarj sisteminin tam ve düzgün çalışmasından ve dolayısıyla aracından ve/veya Üye’den kaynaklanan herhangi bir nedenle işbu Sözleşme kapsamındaki şarj hizmetinden faydalanamaması halinde, EKOS’ un herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.16. EKOS, şarj istasyonlarının bulunduğu alandan kaynaklı erişim problemlerinden, bu alanlardaki trafik yoğunluğundan veya diğer üyelerin veya 3. kişilerin Üye ‘ye verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan da sorumlu değildir.
6.17. EKOS, Web Sitesi veya mobil uygulamasında yer alan bütün alan adı, logo, her türlü veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe, Üye tarafından ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1. İşbu Sözleşme ve üyelik, Madde 3 uyarınca başlar ve Taraflardan herhangi birince tek taraflı olarak feshedilinceye kadar devam eder. İşbu Sözleşme’nin ilgili maddeleri saklı kalmak üzere, Üye veya EKOS’ un işbu Sözleşmeyi ve üyeliği feshetmek istemesi halinde diğer Taraf’a bildirme yükümlülüğü vardır. Üye, bu bildirimi EKOS’ un Web Sitesi ve mobil uygulamada yer alan iletişim sekmesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla yapacaktır. EKOS ise her türlü bildirimi Üyenin bildirdiği e-posta adresine yapacak olup, Üye bu e-posta adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve değişiklikleri yazılı olarak EKOS’ a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postasına yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. Üyenin e-posta adresine yapılan her türlü bildirimin, bildirimin yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye ‘ye ulaştığı kabul edilecektir.
7.2. Taraflardan herhangi birisinin iş bu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi durumunda diğer taraf EKOS’ un Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulamasının İletişim Bölümünde yazılı bulunan iletişim bilgileri üzerinden yapacağı yazılı bildirim ile söz konusu durumun düzeltilmesini ister. Tebliğden itibaren otuz (30) gün içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde söz konusu tarafın işbu sözleşmeyi tek taraftı feshetme hakkı doğar. EKOS’ un işbu sözleşmeyi haklı nedenle derhal fesih hakkı saklıdır. EKOS herhangi bir sebeple iş bu sözleşmeyi tek taraflı feshettiğinde kendiliğinden Sistemin Üye tarafından kullanımını da durduracaktır. Üye, işbu hükme dayanarak EKOS’dan Sistemin durması kaynaklı herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Ödemenin gecikmesinden
kaynaklı derhal fesih hakkı saklıdır.
7.3. Taraflar kendileri dışında oluşan ve kendilerinin sebep olmadıkları, umulmayan hal kapsamını aşan genele veya sektöre şamil olacak şekilde vuku bulan, firmaların uygun şekilde faaliyet göstermesine engel teşkil edecek doğal afet, salgın hastalık, ağır ekonomik buhran, savaş, kıtlık, yangın vs. gibi mücbir sebep nedeniyle taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesinden dolayı sorumlu tutulamazlar. Ancak bu durumda dahi Taraflar sebepsiz zenginleşme yaratacak şekilde Medeni Kanun (MK) 2. maddede tanımını bulan iyi niyet çerçevesinde birbirlerine yapacakları ödemeleri veya iadeleri yapmakla yükümlüdürler. Kaldı ki; mücbir sebep ortadan kalkınca Taraflar aksini kararlaştırmadıkları sürece iş bu sözleşme hükümleri geçerliliğini korumaya devam eder.
7.4. Üye, işbu sözleşmede belirtilen bedelleri ödememesi nedeniyle Sistem üzerinden aldığı veya alacağı diğer hizmetlerin de kesileceğini ve böyle bir kesinti durumunda maruz kalabileceği maddi ya da manevi zarar ziyan ve/veya kar kaybının sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.8. GİZLİLİK

İşbu Sözleşme’nin kabulüyle, Üyenin üyelik başvurusu sırasında verdiği bilgiler, EKOS tarafından azami özenle korunmaktadır. Web Sitesi ve mobil uygulama ve diğer yöntemlerle elde edilen her türlü bilgi işbu Sözleşme’nin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Üye, EKOS’ a ilettiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Üyeler için EKOS’ un Web Sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden Üye ‘ye tanımlanan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Üye, bu bilgilerini 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi durumda, oluşabilecek zararlardan Üye sorumludur. İşbu Sözleşme, gizlilik politikası ve kişilerin verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Web Sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişilebilir.9. DEVİR VE TEMLİK

EKOS her zaman, herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü olmaksızın işbu Sözleşmeyi ve Sözleşme konusu yükümlülüklerini Bağlı bir Kuruluşu’na devredebilecektir. Devir tarihi itibariyle yeni hak sahibi, EKOS’ un işbu Sözleşme ’de düzenlenen yükümlülüklerini de tamamen devralmış sayılacaktır.10. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme ’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm yükümlülükler Türk Hukuku’na tabi olacak ve Türk Hukuku’na göre uygulanıp yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme ‘ye ilişkin veya işbu Sözleşme ‘den kaynaklanan bütün uyuşmazlıklarda ……………………Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.11. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme ‘den doğabilecek ihtilaflarda EKOS’ un ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının ve elektronik ortamdaki yazışmalar ve bildirimlerinin de HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan etmiştir.12.TEBLİGAT ADRESLERİ VE BİLDİRİMLER

12.1. EKOS, üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak Üyenin EKOS’ a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
12.2. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
12.3. EKOS’ un, Üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim epostanın EKOS tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye ‘ye ulaştığı Kabul edilecektir.
12.4. Üye, işbu sözleşme de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.13.FERAGAT

İşbu Sözleşme’de düzenlenen herhangi bir haktan veya başvuru yolundan feragat, yazılı olmadıkça geçerli olmaz. Aksinin açıkça belirtildiği haller haricinde, bir feragat, ancak verildiği koşullarda geçerli olur ve işbu Sözleşme’nin bir hükmünden, şartından veya koşulundan feragat, aynı hükümden, şarttan veya koşuldan yeniden veya sürekli olarak feragat olarak kabul edilemez ya da bu şekilde yorumlanamaz.

Taraflar’dan herhangi birinin uygulanacak hukukun veya işbu Sözleşme’nin düzenlediği bir hakkı veya başvuru yolunu kullanmaması, kullanmakta gecikmesi veya kullanmayı ihmal etmesi, söz konusu haktan veya başvuru yolundan feragat teşkil etmez.

Taraflar’ın sahip olabilecekleri diğer haklara veya başvuru yollarına halel gelmeksizin, Taraflar, işbu Sözleşme’nin ihlali halinde tazminatın uygun bir çare olmayabileceğini ve ihlal tehdidi veya fiili ihlal halinde tedbir, aynen ifa ve benzer hukuki yolların uygun olabileceğini kabul ederler.14. BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmaması veya geçersiz/uygulanamaz olması veya Tarafların iradesiyle iptal edilmesi halinde, Sözleşmenin diğer hükümleri geçerliliğini ve yürürlüğünü koruyacaktır.


15. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin bir parçası olarak veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak teslim edilen ya da atıf yoluyla işbu Sözleşme ‘ye dahil edilen tüm belgeler, işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Tarafların arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve içerir ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin daha önce Taraflar arasında yapılmış sözlü ve yazılı tüm anlaşmaların, düzenlemelerin ve mutabakatların yerini alır. Taraflar bu konuyu düzenleyen sözlü veya yazılı başka bir sözleşme olmadığını kabul ve beyan eder.16. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

EKOS, Üyenin kayıtlı e-posta adresine gönderilen bir e-posta ile, yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmenin şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu bildirimin gönderilmesinden on (10) gün sonra Üye, bu bildirimi almış sayılacaktır. Bu tür değişiklikler, kabul edilen bildirim tarihinden sonra geçerli olacaktır.


17. YÜRÜRLÜK

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları Kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, kullanımın sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
Herhangi bir sorunuz olursa bize www.ekosmobility.com adresinden ulaşabilirsiniz.